آخرین اخبار


15:141398/8/14
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس:
افراد مسئول باید در همه حال در مقابل سازمان های نظارتی و مردم پاسخگو باشند

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: هر پست و مسئولیت سازمانی در کنار خود لزوم پاسخگویی را به همراه دارد و افراد مسئول باید بدانند که موظفند در مقابل سازمان‌های نظارتی داخل و خارج سازمانی و همچنین مردم و ارباب رجوع در همه حال پاسخگوی فعالیت‌ها و تصمیمات خود باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سید پیروز موسوی در جلسه شناسایی مجراهای فساد و تخطی اداری سازمان منطقه ویژه پارس گفت: کنترل داخلی عامل موثر در جلوگیری از اغلب تخلفات اداری است و قبل از ورود دستگاه های نظارتی خارج از سازمان باید کنترل داخلی فرآیندها در دستور کار مدیریت‌های این سازمان قرار گیرد.

موسوی افزود: فقدان قانون در عمل به فرآیندهای سازمانی، محدوده تصمیم گیری شخصی را افزایش می‌دهد که این عامل می‌تواند یکی از گلوگاه‌های فساد و تخطی اداری باشد. باید " ناظرین هوشمند" مسلط به قانون، در فرآیند انجام کارها گمارده شوند تا امکان تخطی از قانون به هر نحو کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه اکثر تخلفات و تخطی‌ها از قانون، سهوی و ناشی از عدم آموزش و آگهی به قانون است، بر ضرورت ایجاد فرهنگ خود کنترلی در سازمان تاکید کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ایجاد دستورعمل شفاف اجرای پروژه‌ها و خدمات در کنار نظارت دقیق عمل به مفاد آن، جابه‌جایی دوره‌ای کارکنان در پست‌های کلیدی، عدم امکان تفسیر به رای مواد قانونی، نظارت هوشمند بر فعالیت پیمانکاران را از مواردی بر شمرد که  بر کاهش موارد تخطی از قانون تاثیر گذار هستند.

محمد رضا شمسایی نیز در این نشت، نخستین گام در مبارزه با فساد در سازمان‌ها را لزوم وجود شکل و ساختار انجام فعالیت در هر سازمان بر شمرد تا در سایه آن امکان تفسیر شخصی در عمل به مسئولیت‌ها برچیده شود.

رییس هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه پارس افزود: بعد از وجود شاکله سیستمی، باید فرآیندهای انجام کار بر اساس این شاکله تعریف و در صورت نیاز به روز رسانی شوند زیرا برخی از دستورعمل‌های گذشته در دنیای امروز دیگر کارکردی ندارند.

شمسایی اظهار کرد: نیاز به استفاده از نرم افزارها و سخت افزارها در جهت سیستماتیک کردن فرآیند کار در سازمان‌ها از اصول مهم در مبارزه با فساد است.

شماره خبر: 19077/3