يكشنبه 27 اسفند 1391 معاونت هماهنگی و نظارت بر تولید گاز

معاونت گاز در مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز وظیفه اصلی نظارت و کنترل بر تولید گاز در سطح شرکت ملی نفت ایران عهده دار می‌‌باشد. دو شرکت زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران شامل شرکت نفت و گاز پارس و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به عنوان شرکتهای تولیدی به همراه شرکتهای زیر مجموعه بهره‌بردار تولید از منابع گازی کشور را بر عهده دارند. معاونت گاز در دو بخش خشکی و دریا عمدتاً با شرکتهای تابعه تولیدی تعامل و همکاری نزدیکی دارد. بررسی و ارجاع معضلات تولید در میادین گازی کشور، کنترل تولید و تولید صیانتی در سطح شرکت ملی نفت ایران و استفاده از کلیه ظرفیتهای عملیاتی، فنی و مدیریتی جهت افزایش توان تولید گاز از وظایف ذاتی این معاونت است. همچنین پروژه‌های مرتبط با تولید شامل افزایش، بهبود و نگهداشت تولید با پیگیری و حساسیت بیشتری در این معاونت دنبال می‌‌شود.

 

اهم وظایف محوله:

 • پیگیری انجام راه حل دائم (Permanet Solution) در پالایشگاه خشکی فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، به منظور جلوگیری از سوزانده شدن حدود 3 تا 4 میلیون متر مکعب گاز طبیعی

 • پیگیری اسید‌کاری و مشبک‌کاری در فازهای پارس جنوبی.

 • پیگیری تأمین گاز غنی مورد نیاز پالایشگاه سوم پارس جنوبی از طریق پالایشگاه 6 و 7 و 8.

 • پیگیری امور مربوط به تولید و راه‌اندازی پروژه‌های فاز‌های 12 ، 16 و 15، 18 و 17.

 • گردآوری و تنظیم گزارشات تولید گاز و میعانات گازی در شرکت ملی گاز ایران.

 • پیگیری پروژه‌های مرتبط با تولید گاز با درصد پیشرفت بیشتر از 80%.

 • حفظ و تداوم تولید صیانتی با توجه به مصالح عمومی کشور.

 • پیگیری برنامه‌‌های نگهداشت و یا افزایش تولید مانند تزریق گاز در مخازن.

 • پیگیری تولید حداکثری از میادین مشترک.

 • پیگیری فعالیتهای دبیرخانه میادین مشترک.

 • پایش فرآیند تزریق و بازتولید گاز در میدان سراجه با هدف ذخیره‌سازی.

 • تهیه دستور‌العمل تزریق و بازتولید در میدان سراجه جهت تعامل بیشتر شرکت ذخیره‌سازی گاز و شرکت نفت مرکزی.

 • پیگیری ذخیره‌سازی در میدان شوریجه.

 • پیگیری امور مربوط به تولید و راه‌اندازی میادین سروستان و سعادت‌آباد.

 • پیگیری امور مربوط به تولید و راه‌اندازی میادین سومار وخشت.

 

بخشهای اصلی معاونت گاز:

نظارت بر تولید گاز دریا: تولید گاز از سکوهای گازی و چاههای دریایی میادین گازی در خلیج فارس در چارچوب وظایف شرکت نفت و گاز پارس است که وظیفه نظارت و کنترل تولید از این بخش از میادین گازی بر عهده کارشناسان نظارت بر تولید گاز دریا است.

نظارت بر تولید گاز خشکی: در بخش خشکی، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با سه شرکت زیرمجموعه نفت و گاز شرق، نفت و گاز غرب، نفت و گاز زاگرس جنوبی تولید گاز از میادین غرب،شرق و جنوب ایران را عهده دار هستند. کارشناسان بخش خشکی در معاونت گاز بر اساس تقسیم‌بندی میدانی در هر بخش وظیفه نظارت از کنترل تولید و از میادین متعدد این بخش را برعهده دارند.بازگشت به صفحه اصلی

 
امتیاز دهی
 
 


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما