يكشنبه 27 اسفند 1391 معاونت هماهنگی و نظارت بر تحویل نفت,گاز,فراورده ها و برنامه های تعمیرات

     معاونت هماهنگی ونظارت برتحویل نفت، گاز و فرآورده ها و برنامه های تعمیرات مشتمل بر سه بخش هماهنگی و نظارت بر تحویل نفت، هماهنگی و نظارت بر تحویل گاز و فراورده های گازی و هماهنگی و نظارت بر برنامه ها و اجرای تعمیرات تأسیسات نفتی و گازی می باشد. این معاونت که از یک طرف با شرکتهای تولیدی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و از طرفی با شرکتهای ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی تعامل مستقیم و مداومی دارد وظیفه تنظیم برنامه جامع تعمیرات تأسیسات نفتی و گازی شرکت ملی نفت ایران و هماهنگی بین بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز را به منظور تحقق برنامه های مصوب تولید نفت خام و گاز غنی عهده دار می باشد.

 

اهم وظایف محوله:

  • مشارکت در برنامه ریزی تولید، توزیع، ذخیره سازی و صادرات نفتخام با رویکرد بهره برداری بهینه از ظرفیت های ذخیره سازی موجود در صنعت نفت .

  • نظارت بر عملکرد تولید و توزیع نفت خام و فراورده های نفتی شرکت ملی نفت ایران با رویکرد توزیع بهینه و تحقق سیاست ها و برنامه های تولید، خوراک پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی و صادرات و واردات نفتخام.

  • مشارکت در برنامه ریزی تولید گاز غنی و میعانات گازی و مصرف و صادرات میعانات گازی.

  • نظارت بر عملکرد تحویل گاز غنی به شرکت ملی گاز ایران و میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با رویکرد تحقق برنامه های مصوب تولید و توزیع گاز غنی و میعانات گازی.

  • تهیه گزارشهای موازنه گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران با گاز سبک تولیدی در پالایشگاههای گاز.

  • پیگیری و هماهنگی در رفع مشکلات پیش بینی نشده منجر به کمبود گاز سبک در شبکه سراسری.

  • نظارت بر پیشرفت طرح ها و پروژه های اجرایی پالایشگاه های نفت و گاز، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و پایانه های صادراتی در راستای بهینه سازی چرخه تولید و توزیع نفت و گاز و فراورده های نفتی و گازی.

  • جمع آوری برنامه های تعمیرات سالیانه شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و تلفیق آنها با برنامه های تعمیرات تاسیسات شرکتهای دریافت کننده خوراک از شرکت ملی نفت ایران و تنظیم برنامه جامع تعمیرات تأسیسات نفتی و گازی 9. بررسی چگونگی و لزوم انجام تعمیرات اضطراری درخواستی شرکتهای تابعه و نظارت بر انجام تعمیرات اضطراری .

 

بخشهای اصلی معاونت:

   هماهنگی و نظارت بر تحویل نفت: مشارکت در برنامه ریزی تولید، توزیع، ذخیره سازی و صادرات نفتخام و نظارت بر عملکرد توزیع نفت خام از وظایف اصلی این بخش می باشد.

   هماهنگی و نظارت بر تحویل گاز و فراورده های گازی: مشارکت در برنامه ریزی تولید گاز غنی و میعانات گازی و مصرف و صادرات میعانات گازی، نظارت بر عملکرد تحویل گاز غنی به شرکت ملی گاز ایران و میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهیه گزارشهای موازنه گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران با گاز سبک تولیدی در پالایشگاههای گاز و پیگیری و هماهنگی در رفع مشکلات پیش بینی نشده منجر به کمبود گاز سبک در شبکه سراسری از وظایف اصلی این بخش است.

   هماهنگی و نظارت بر برنامه ها و اجرای تعمیرات تأسیسات نفتی و گازی: این بخش با دریافت برنامه های تعمیرات شرکتهای زیرمجموعه تولیدی شرکت ملی نفت ایران، برنامه جامع تعمیرات تأسیسات نفتی و گازی شرکت ملی نفت ایران را به منظور تحقق برنامه های مصوب تولید نفت خام و گاز غنی تنظیم می نماید. از دیگر وظایف عمده این بخش پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مکانیزه (CMMS) و استقرار سیستم پایش وضعیت تعمیرات به صورت جامع در شرکتهای تولیدی تابعه شرکت ملی نفت ایران و ایجاد تعامل بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع موانع انجام تعمیرات می باشد.

 

فعالیتهای در دست اقدام:

 • پیگیری تکمیل و راه اندازی خط لوله 42 اینچ میدان کنگان به پالایشگاه فجر جم .

 • پیگیری تکمیل و راه اندازی خطوط لوله 12 و 16 اینچ انتقال گاز سیری به قشم (خطوط لوله دریا و خشکی) و توزیع آن در جزیره قشم .

 • پیگیری تکمیل و راه اندازی ایستگاههای تقویت فشار خط لوله پنجم سراسری .

 • تهیه گزارش روزانه آمار تولید، پالایش، انتقال، واردات و صادرات گاز و تزریق گاز از شبکه سراسری به میادین نفتی در کشور .

 • تهیه گزارش ماهیانه تولید و توزیع میعانات گازی پالایشگاه های گازی کشور جهت ارائه به امور مالی شرکت ملی نفت، اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی و دیوان محاسبات کشور .

 • تهیه گزارش سالیانه تراز نامه هیدرو کربوری بخش تولید و توزیع میعانات گازی شرکت ملی نفت .

 • اجرای پروژه انتقال و ذخیره سازی میعانات گازی تولیدی پالایشگاه گاز ایلام در منطقه بندر صادراتی ماهشهر .

 • پیگیری تکمیل و راه اندازی خط لوله 32 اینچ عسلویه به سیری جهت صادرات گاز به امارات .

 • پیگیری پروژه انتقال گاز سکوی سلمان-سیری-امارات حهت صادرات گاز به امارات .

 • پیگیری تأمین پایدار گاز نیروگاه خارک .

 • مشارکت در تعریف پروژه بررسی منشاء ایجاد و خواص فیزیکی و شیمیایی ذرات جامد همراه گاز خطوط لوله پنجم و ششم سراسری و ارزیابی ریسک خوردگی و سایش این خطوط لوله و پیگیری آن .

 • مشارکت در تعریف پروژه مدلسازی هیدرودینامیکی نحوه حرکت ذرات جامد همراه گاز در خطوط لوله سراسری پنجم و ششم سراسری و پیگیری آن .

 • مشارکت در تعریف طرح ضربتی افزایش ظرفیت ذخیره سازی میعانات گازی پارس جنوبی و راهبری آن .

 • نظارت بر اجرای پروژه های بهینه سازی فرایندهای نگهداری و تعمیرات شرکتهای تابعه .

 • نظارت بر پروژه پایش وضعیت (CM) تجهیزات و پیگیری اجرای آن به منظور پایداری تولید، استفاده بهینه از تجهیزات تولید و افزایش طول عمر مفید آنها .

 • نظارت و پیگیری اجرای سیستم های کنترل نظارتی و مانیتورینگ (SCADA) تاسیسات تولید کننده نفت و گاز در شرکت ملی نفت ایران .

 • پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مکانیزه (CMMS) در شرکتهای تابعه وزارت نفت علی الخصوص شرکت ملی نفت ایران .

 • پیاده سازی سازوکار تشخیص صلاحیت پیمانکاران تعمیراتی به منظور افزایش بهره وری شرکتهای پیمانکاری .

 

فعالیتهای خاتمه یافته:

 • پیگیری تکمیل و راه اندازی پالایشگاههای گاز پارسیان 1 ، پارسیان 2، ایلام و پالایشگاههای فازهای 6، 7 و 8 و فازهای 9 و 10 پارس جنوبی .

 • پیگیری تکمیل و راه اندازی خط لوله پنجم سراسری .

 • پیگیری تکمیل و راه اندازی پروژه های طرح بیع متقابل گازرسانی .بازگشت به صفحه اصلی

 
امتیاز دهی
 
 


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما