يكشنبه 27 اسفند 1391 مرکز اطلاعات مدیریت و خدمات مکانیزه

این مرکز وظیفه طراحی، ارزیابی، توسعه و اجرای سیستم های مکانیزه اختصاصی و عمومی در زمینه های علمی، فنی، تحقیقاتی، عملیاتی، آماری و اطلاعاتی را به عهده دارد.

 

 اهم وظایف محوله:

 • طراحی و تهیه سیستمهای کاربردی با استفاده از ابزارهای پیشرفته کامپیوتری .

 • هدایت، پیش بینی و تامین منابع جهت تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری آتی با توجه به برنامه ریزی های کلان مدیریت.

 •  تهیه و ارائه گزارش های آماری مرتبط با فعالیت های حوزه مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز .

 •  بررسی و ارزیابی مشخصات فن آوری و تکنولوژی مورد نیاز مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز.

 • ارائه راهکارهای اصلاحی در جهت بهبود عملکرد در حوزه های مختلف مدیریت با استفاده از زمان بندی و بودجه تخصیصی.

 •  طراحی، ایجاد و اجرای بانک ها و پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز.

 • نظارت بر همکاری با شرکتها و مدیریت های مختلف شرکت ملی نفت ایران در استفاده از نرم افزارهای عمومی و تخصصی(به ویژه در ارتباط با آمار تولید نفت وگاز).

 • هدایت و نظارت بر مطالعه و برنامه ریزی و به مناقصه گذاشتن و تصمیم گیری جهت استفاده از خدمات اشخاص ثالث در ارائه خدمات کامپیوتری شامل تهیه سیستمهای کاربردی و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستمها.

 

فعالیت های در دست اقدام :

 • ارایه کلیه خدمات نرم افزاری شامل ایجاد سامانه های مکانیزه ، نصب و راه اندازی کامپیوترهای سرور و کلاینت موجود در مجموعه مدیریت.

 • ارایه کلیه خدمات سخت افزاری شامل تامین و تعمیر قطعات سخت افزاری کامپیوترها و دستگاههای جانبی

 • ارایه خدمات شبکه از قبیل پیگیریهای مربوط به فعال سازی نودهای اینترنت و نودهای شبکه داخلی .

 • مدیریت و راهبری وب سایت مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز و وب سایت گردهمایی مدیران تولید شرکت ملی نفت.

 • تهیه نسخه پشتیبان از فایل ها و کامپیوترها طبق برنامه مدون.

 • دریافت اطلاعات روزانه از شرکتهای تولیدی و تهیه گزارشات آماری

 • تحلیلی مرتبط با تولید و توزیع نفت و گاز وارسال آن به دفاتر مدیران عالی سازمان به صورت روزانه.

 • تکمیل مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت (ISO-2009)جهت انجام ممیزی مراقبتی و ممیزی خارجی

 

 فعالیت های خاتمه یافته:

 • تهیه و راه اندازی سیستم مکانیزه ایجاد فایل XML از خروجی گزارشات روزانه

 • تهیه و راه اندازی سیستم مکانیزه ایجاد فایل XML از خروجی گزارشات روزهای شیفت

 • تهیه و راه اندازی سیستم مکانیزه شناسنامه اقلام قطعات سخت افزاری مدیریت

 • تهیه و راه اندازی سیستم مکانیزه تطبیق نیازهای آموزشی همکاران با سمت های تحت تصدی ایشان

 • راه اندازی امضای الکترونیک در سامانه الکترونیکی برید در کل مجموعه مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید و برگزاری دوره های آموزشی لازم برای کلیه همکاران

 • ساماندهی قطعات، دستگاه ها و اتصالات موجود در اتاق سرور  بازگشت به صفحه اصلی

 
امتیاز دهی
 
 


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما