يكشنبه 27 اسفند 1391 واحد امور اداری

واحد امور اداری مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز انجام امور اداری، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مالی و اداری و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه و نگهداری و تنظیم مدارک تنخواه را به عهد دارد.

 

اهم وظایف محوله:

 • مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس برنامه های لازم به منظور بهره گیری از منابع مالی / اعتباری شرکت مبتنی بر بودجه های جاری و سرمایه ای که مورد نیاز مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز می باشد .

 • مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس گزارش های تفصیلی و تحلیلی مرتبط با عملکرد های مالی جهت استحضار مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز.

 • دریافت و نگهداری تنخواه گردان مدیریت

 • هماهنگی جهت تنظیم برنامه مرخصی استحقاقی سالیانه کارکنان

 • تسهیل و تسریع در انجام امور خدمات وام ، مزایا ، مساعده و غیره

 • تعقیب و پیگیری صدور احکام مرخصی ها، اضافات شایستگی، ترفیعات، انتصابات، حق مقام، ماموریت های داخلی و خارجی ، فوق العاده ها و وام ها

 • تنظیم و پیگیری برنامه های آموزشی

 • هماهنگی، پیگیری، تسهیل و تسریع در رفع مشکلات فضای اداری

 • هماهنگی ، در ارائه خدمات تاکسیرانی

 • تسهیل و سریع در خدمات مسافرت برای ماموریتهای کارشناسان و سرپرستان

 • ثبت و تنظیم قراردادهای کارشناسی – مشاوره ای

 • نگهداری و کنترل انبار ملزومات، وسائل، لوازم التحریر

 • بایگانی سوابق

 • نظارت بر امور ماشین نویسی، بایگانی اسناد

 • تهیه گزارشات لازم پرسنلی

 • تهیه و تنظیم نمودارهای جامع و تفضیلی از مشخصات شاغلین با درج و ثبت مشخصات آنها

 • ارائه کلیه خدمات تحریر، ترسیم، تکثیر  بازگشت به صفحه اصلی

 
امتیاز دهی
 
 


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما